Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phan Ngọc Hiển

Cà Mau
c2phanngochien.pgddamdoi@camau.edu.vn